Wyniki z wystaw 2023

Mł.Zw.Eur; EJW 19; Mł.Zw.Pl; Mł.Ch.Pl. Zw .Klubu 2020 BOHUN Hardy z Borowej Strągi ur. 2018-06-16

źródło: https://www.zzadymy.pl/wyniki-wystaw-2022/